Bohyně Brigit

Pojďme se společně podívat na informace a zajímavosti o pohanské bohyni Brigit, která je jednou z nejslavnějších bohyní pohanů.

Barva: Bílá
Symboly: Had, oheň, labuť, jarní květy, ovce, mléko, brigitin kříž, chrám, studna
Jiná jména: Brigid, Brighid, Bridget, Bridie, Bride, Brighde, Brid, svatá Brigit, Svatá Brigita, Marie Galů

Postavu bohyně Brigit najdeme v několika náboženstvích. Původem je samozřejmě jednou z nejstarších a nejuznávanějších pohanských bohyní, jejiž hold vzdáváme při Imbolcu (31.1. – 1.2.), avšak kolem roku 453 si ji Křesťané vzali za svou a stala se z ní svatá Brigita. 

V počátku tohoto článku se zaměříme na její pohanskou část, díky které je uctívána jako keltská bohyně ohně a domácího krbu, léčitelů, básníků, kovářů a inspirace. Jedná se také o patronku válečnictví. Velkou roli v jejím životě sehrává město Kildare v Irsku, kde je pro ni postaven chrám. Legendy praví, že v dávných dobách v Kildare udržovalo brigitin posvátný oheň devatenáct panen – kněžek. Později se jednalo o jeptišky, které by měli v jejím chrámu udržovat oheň dodnes. Kolem jejího osobního života je sepsáno mnoho legend, nicméně pro nás je podstatné, jak je vnímána pohany. 

Brigit je vyobrazována jako panna v bílých šatech. Většinou jsou v její přítomnosti oheň a květy jara. Velmi často vystupuje ze slunečních paprsků či právě ohně. Také ji můžete vidět připlouvat na labuti po posvátném prameni. V ruce nese hůl, na které je omotaný had jako symbol léčitelství a regenerace. Jedná se o trojnou bohyni, která je pro pohany velmi důležitou součástí jejich rituálů a víry. 

Brigit je také považována za ochránkyni těhotných a rodících žen. Jelikož je symbolem plodnosti a je jí připisována nezměrná ochranitelská moc. V období února, kdy se začíná pomaličku příroda připravovat na jaro, přichází brigitin čas. Je pro mnoho z nás symbolem nových lepších dnů. Nejhorší dny zimy pomalu odcházejí v zapomnění a jaro je již na dohled. 

Vzhledem k jejímu vztahu k léčitelství je také období Imbolcu jedním z nejlepších období pro rituály léčení a uzdravení. 

Díky této mocné bohyni dodnes v období Imbolcu pohané pletou brigitiny kříže nebo vytvářejí většinou slaměné panenky. Kříž je symbolem všech jejich aspektů a zároveň díky němu oslavujeme příchod jara. Dodnes se zavěšuje pro ochranu domácnosti před živelnými pohromami. Mimo ochrany má také funkci požehnání rodinného krbu. Ja považován za symbol zdraví a hojnosti. Panenka je zase symbolem plodnosti, která je pro Brigit vlastní. Od dávných dob se do panenky zapracovával ořech, který je symbolem plodnosti mužské. Panenka se v kolébce či bez ní vystavovala na čestné místo v domě. 

Pokud se na tuto postavu budeme dívat z pohledu Křesťanství, hovoříme o svaté Brigitě. Jak jsme již zmínili, Brigitina nezměrná sláva v dobách pohanství byla tak obrovská, že ani nastupující Křesťanství ji nedokázalo vytěsnit. Kolem roku 543 tedy přebralo nastupující náboženství oslavy této mocné ženy za své a z pohanské panny udělali svatou. Na její počest byly vykopány nejen studny a postaveny chrámy, ale traduje se, že snad měla býti porodní bábou samotné Panny Marie, když se rodil Ježíš Kristus. Velmi často je vyobrazována v přítomnosti ovcí a kostelů s pastýřskou holí. Její svátek se v Irsku slaví 1. února, stejně jako pohané oslavují sabat s názvem Imbolc. 

Zajímavosti:

  • Důkazem její neutuchající slávy je fakt, že nevěsty se stejně jako ona dodnes oblékají do bílých šatů a přicházejí k oltáři s kyticí květin v rukou. 
  • Jistě je vám známo, že v anglicky mluvících zemích se nevěstám říká bride. Zde je též viděj spojitost s bohyní Brigit a jejím vyobrazením jako neposkvrněné panny. 
  • Had omotaný kolem hole či kříže je dodnes spojován s léčením. Spoustu lékařských zařízení má podobný znak.
  • Jedná legenda praví, že syn Brigit zemřel velmi mlád na bitevním poli, proto se stala ochránkyní válečníků a v bitvách byla přítomna. )
  • Je považována za ženský protějšek Archanděla Michaela.
  • Traduje se, že pokud bohyni Brigit požádáte o pomoc, nikdy neodmítné a její přítomnost poznáte výrazným oteplením v místě, kde zrovna pobýváte.
  • Tradičním zvykem bylo v období Imbolcu zapalovat venku ohně a doma je naopak uhasit. Na popel lidi pokládali různé pentle či části oděvů. Brigit v noci přišla a domácímu krbu požehnala. Druhý den po oslavách mohla oheň zapálit pouze panna. 

Pokud vás článek zaujal a chtěli byste si přečíst více informací o tomto období, na našem blogu naleznete také článek pro oslavy Imbolcu. 

Pojďme se společně podívat na jednu z nejvýznamnějších pohanských bohyní, která nese jméno Brigit.
Brigitin kříž z naší dílny

Napsat odpověď

Top